Yüksek Hızlı Ölçüm Cihazı (HSM)

HSM; Yüksek Hızlı Sensör Blink HS’yi Ethernet üzerinden PC’ye bağlayarak lazer atımı dizilerinin alınmasını ve görüntülenmesini, enerji, güç, tekrarlama oranı, tepe enerji değeri gibi pek çok lazer parametresi üzerinde istatistik işlemlerinin yapılmasını sağlamak için özel olarak geliştirilmiş Yüksek Hızlı Ölçüm Cihazıdır.

HSM, 1 MHz tekrarlama oranına kadar olan her bir tekil ultra kısa atımın kesin enerji ölçümünü sağlamak için 500 Mörnek/sn değerlerine çıkabilen bir örnekleme oranıyla veri örneklemesi yapabilmektedir. Femtosaniye atım süresine kadar inen ultra kısa atımlı lazerler için uygundur.

HSM iki farklı moda göre çalışabilir; “Osiloskop modunda” alınan lazer atım dizisinin PC üzerinde görüntülenmesine olanak tanırken, “Zaman İçi Parametreler” modunda her atımın enerjisi, güç, tekrarlama oranı ve tepe güç değeri gibi alınan lazer atımı dizisinin çok çeşitli parametrelerinin davranışı kullanıcı tarafından izlenebilir. Kullanıcı dostu Grafikli Kullanıcı Arayüzü (Blink-HS-GUI) HSM ile birlikte temin edilerek her iki mod kullanıldığında da PC’de verilerin kolay görüntülenmesini sağlar. HSM için harici güç 2 A maksimum akımla 12 V şeklindedir. BlinkHS sensörü HSM’ye, sensörle birlikte temin edilen özel bir mikro dalga kablosuyla bağlanır. HSM’nin ölçüm çözünürlüğü (%, tam ölçek) +- %1 ölçüm kesinliğiyle %0,1 şeklindedir. Trigger IN ve trigger OUT SMA konektörleri, HSM ölçümlerinin sırasıyla harici bir tetikleme kaynağından tetiklenmesini sağlamak veya dahili tetikleme sinyali vermek için HSM ön panelinde kullanılabilir.