LaserPoint, çevre konusunda oldukça dikkatli hareket etmekte olup, Avrupalı bir Üretici olarak, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ilgili direktiflere derhal uyum sağlamaktadır.
Bütün LaserPoint ürünleri, RoHS ile uyumludur.
RoHS (Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması) direktifi, dört ağır metal (kurşun, kadmiyum, cıva, altı değerlikli krom) ile iki kategorideki bromlu alev geciktiricilerin (PBB’ler ve PBDE’ler) kullanımını sınırlandırmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından yayınlanmıştır. RoHS direktifi, yukarıda belirtilen altı materyale ilişkin asgari seviyeleri belirtir.

RoHS sertifikasıRoHS, insan sağlığının korunmasına gereken önemi vererek her yıl binlerce ton yasaklı maddenin atılarak muhtemelen çevreye salınmasını önler. Aynı zamanda, imalatçıların ürün bileşenleri ve toksisite konusundaki farkındalıklarını artırarak, elektrikli ve elektronik ürünlerin tasarımında önemli değişiklikler meydana getirmiştir.

WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), Elektrikli ve Elektronik Cihazlardan Kaynaklanan Atık ifadesinin kısaltmasıdır (2002/96/EC sayılı Avrupa Parlamentosu Direktifi).
WEEE, elektrikli ve elektronik cihazların işlenmesi, geri kazanımı ve geri dönüştürülmesini düzenler ve elektronik ürünlerin çevre açısından güvenli şekilde geri dönüştürülmesi ve geri kazanılmasını göz önünde bulundurarak tasarlanmasını teşvik etmeyi amaçlar.
AB pazarındaki tüm ürünlerin WEEE uyum kriterlerini sağlaması ve “Wheelie Bin” etiketini taşıması gerekir.
RoHS, elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanılan tehlikeli maddeleri düzenlerken, WEEE bu cihazların imha edilmesini düzenler.