Hacim Soğurucular

Kısa süreli atımlar (mikrosaniyenin altında) ulaştıran lazerlerde ısının etki alanından akması ve soğutma sistemi tarafından giderilmesi için gereken süre atım uzunluğunun süresinden uzundur. Isının fazlası sensör yüzeyindeki ince tabakanın içinde yoğunlaşmış halde kalır, burada soğurucu malzemede ani bir aşırı ısınmaya yol açar. Belirli bir düzeyin üzerinde bu enerji fazlası hasarlara yol açabilir; sıklıkla da soğurucunun aşınmasına neden olur. Benzeri durumların üstesinden gelebilmek için hacim soğurma teknolojisi kullanılır. Hacim soğurma, radyasyonun malzemeye nüfuz ettikle kademeli olarak soğurulmasıyla gerçekleşir. Tam soğurma birkaç mikron yerine 0,5-2mm derinlikte elde edilir: Bunun sonucunda enerji daha yavaş dağılır ve çok daha düşük yerel sıcaklık artışları meydana gelir. Laser Point tarafından UV-C (190-250nm), UV-A (250-400nm) ve VIS-NIR (400nm’den 5μm’ye kadar BB soğurucu) aralıklarını kapsamak amacıyla çeşitli tipte camlar ve seramikler kullanılır. Bu soğurucular 100GW/cm2’lik tepe güç değerlerine ve 30J/cm2’ye kadar enerji yoğunluklarına dayanabilirler.

Atımlı Lazer Kafaları için Soğurma ve Hasar Eşik Eğrileri