Yüksek Enerji Yoğunluğu Lazer için Soğurma ve Hasar Eşik Eğrileri