Yüzey Soğurucular

Yüzey soğurucular genellikle özel maddelerden veya refrakter malzemelerden yapılma, sübstratların üzerine yerleştirilmiş, ısıyı yüksek iletkenliğe sahip metaller gibi kolay aktarabilen ince bir malzeme tabakasından oluşur. Bunlar sürekli dalga (CW) lazerlerde veya uzun atımlar (süre 300μs) yayan diğer kaynaklarda kullanılırlar. Radyasyonun neredeyse tamamı on ince tabaka içinde soğurulur, termopile doğru akan ısı şeklinde salınır.

Termal Kafalar ve Işın Konum Sensörleri için Soğurma ve Hasar Eşik Eğrileri