Güç ve enerji ölçmenin termal yöntemleri, yayılan enerjinin soğurularak, soğuran cisimde sıcaklık artışına yol açacak şekilde ısıya dönüştürüldüğü yöntemlerdir. Soğurulan enerji daha sonra, sıcak (lazerin vurduğu) alan ve soğuk (oluşan ısının dağıtıldığı) alan arasındaki sıcaklık geçişini hesaba katan bir fonksiyonla ölçülür. Bu ölüm termokuplör dizileriyle (termopil) gerçekleştirilebilir. Sıcaklık farkı her bir tekil termokuplörün ucunda bir gerilim üretir, sonuçta ortaya çıkan toplam gerilim uyarıcı güç veya enerjiyle orantılı olacaktır.

Laser Point firması, her türlü endüstriyel, medikal veya bilimsel alanda, mor ötesinden (UV) uzak kızıl altına kadar tüm lazerlerin güç ve enerjilerinin ölçümüne yönelik, tekniğin en ileri aşamasındaki detektör kafalarından oluşan farklı ürün gruplarını üretir. Tüm termal sensörler “uzun süreli”lazer güç ölçümlerinin yapılmasına olanak tanır. Ölçülebilen maksimum güce bağlı olarak, aralarında konveksiyon, cebri hava ve su soğutmanın bulunduğu farklı soğutma yöntemleri kullanılır. Termal sensörlerin her biri NIST ve PTB izlenebilirlik sertifikasıyla temin edilir. Termal sensörler DB15 veya USB ve RS-232 konektörle (PC’ye takma seçeneği) temin edilebilir.